13 students

Szkolenie to jest częścią Kursu na pośrednika nieruchomości. Umowa przedwstępna występuje praktycznie zawsze podczas sprzedaży nieruchomości. Może być sporządzana w formie aktu notarialnego lub umowy pisemnej. Klienci jednak często decydują się na tę drugą. Dlatego bardzo ważne jest zatem by pośrednik potrafił sporządzić umowę przedwstępną w formie zabezpieczającej interesy obu stron.


ZAKRES SZKOLENIA

Z tego szkolenia dowiesz się czym jest umowa przedwstępna, jaki jest jej cel oraz jaką formę powinna przybrać w zależności od potrzeb klienta. Przede wszystkim otrzymasz informacje co musi zawierać taka umowa oraz jak powinny być w niej określone terminy, sposób zapłaty i inne warunki, aby zabezpieczyć obie strony. Zapoznasz się również z prawami jakie wynikają z umowy przedwstępnej dla klientów. Poznasz także różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką i dowiesz się co jest korzystniejsze dla klientów. Kurs ten zawiera także wyjaśnienia pojęć takich jak: odszkodowanie na zasadach ogólnych, kary umowne oraz odstępne.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu tego szkolenia kursant potrafi:

 • określić cel sporządzania umowy przedwstępnej,
 • dopasować formę zawarcia umowy przedwstępnej do potrzeb klienta,
 • omówić prawa wynikające z umowy przedwstępnej,
 • wymienić i opisać formy zabezpieczenia interesu stron:
  • zadatek,
  • zaliczka,
  • odszkodowania na zasadach ogólnych,
  • kara umowna,
  • odstępne,
 • prawidłowo określić termin i miejsce zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • prawidłowo określić termin i sposób zapłaty,
 • prawidłowo określać warunki i ustalenia stron.

Nauczyciel

Admin bar avatar Marcin Fester

Trener w Marcin Fester Consulting oraz Trener w Nowodworski Estates, specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności miękkich. Prezes Zarządu MFC Group Sp. z o.o. Więcej informacji w zakładce Trener.
50,00zł