9 students

Szkolenie to jest częścią Kursu na pośrednika nieruchomości. Przekazanie nieruchomości to ostatni etap pracy z klientem. Należy zadbać aby przebiegł on w pełni profesjonalnie gdyż tylko wtedy interesy sprzedającego i kupującego będą zabezpieczone.


ZAKRES SZKOLENIA

Twoim zadaniem będzie sprawdzenie stanu faktycznego i prawnego – czy wszystko jest zgodne z ustaleniami zawartymi w umowie sprzedaży. Dowiesz się jak poprawnie sporządzić protokół przekazania lokalu. Zapoznasz się z informacjami, które powinieneś przekazać klientowi kupującemu i sprzedającymi oraz jak wykonać dokumentację fotograficzną i w jakim celu warto ją sporządzić.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu tego szkolenia kursant potrafi:

  • zorganizować przekazanie nieruchomości,
  • sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy lokalu,
  • zorganizować przekazanie kluczy,
  • sporządzić dokumentację fotograficzną przekazywanego lokalu.

Nauczyciel

Admin bar avatar Marcin Fester

Trener w Marcin Fester Consulting oraz Trener w Nowodworski Estates, specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności miękkich. Prezes Zarządu MFC Group Sp. z o.o. Więcej informacji w zakładce Trener.
50,00zł