Szkolenie: Podstawowe zagadnienia prawne

17 students

Szkolenie to rozpoczyna część prawną Kursu na pośrednika nieruchomościZawiera ono podstawowe pojęcia niezbędne do pracy na rynku nieruchomości w Polsce. Zaznajomienie się z poszczególnymi częściami kursu umożliwi Ci rozpoczęcie pracy jako pośrednik nieruchomości, gdyż tylko i wyłącznie świadomość prawa umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie. 


ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

W tym kursie znajdziesz definicje nieruchomości zgodne z Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o księgach wieczystych i hipotece, jak również podział nieruchomości. Poznasz łacińską zasadę: “Superficies solo cedit” oraz zaznajomisz się z wszystkimi trzema rodzajami nieruchomości: gruntowymi, budynkowymi i lokalowymi. Poznasz także podstawowe definicje występujące w prawie.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu tego szkolenia kursant potrafi:

  • podać podstawowe pojęcia związane z rynkiem nieruchomości występujące w prawie,
  • podać podział nieruchomości wynikający z Kodeksu Cywilnego,
  • scharakteryzować rodzaje nieruchomości,
  • wskazać części składowe nieruchomości gruntowej oraz lokalowej,
  • podać metody ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu.

Nauczyciel

Admin bar avatar Marcin Fester

Właściciel firmy szkoleniowej Marcin Fester Consulting, specjalista ds. szkoleń biznesowych oraz dla pośredników nieruchomości, Prezes Zarządu MFC Group Sp. z o.o.
50,00zł