19 students

Szkolenie to rozpoczyna część prawną Kursu na pośrednika nieruchomościZawiera ono podstawowe pojęcia niezbędne do pracy na rynku nieruchomości w Polsce. Zaznajomienie się z poszczególnymi częściami kursu umożliwi Ci rozpoczęcie pracy jako pośrednik nieruchomości, gdyż tylko i wyłącznie świadomość prawa umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie. 


ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

W tym kursie znajdziesz definicje nieruchomości zgodne z Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o księgach wieczystych i hipotece, jak również podział nieruchomości. Poznasz łacińską zasadę: “Superficies solo cedit” oraz zaznajomisz się z wszystkimi trzema rodzajami nieruchomości: gruntowymi, budynkowymi i lokalowymi. Poznasz także podstawowe definicje występujące w prawie.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu tego szkolenia kursant potrafi:

  • podać podstawowe pojęcia związane z rynkiem nieruchomości występujące w prawie,
  • podać podział nieruchomości wynikający z Kodeksu Cywilnego,
  • scharakteryzować rodzaje nieruchomości,
  • wskazać części składowe nieruchomości gruntowej oraz lokalowej,
  • podać metody ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu.

Nauczyciel

Admin bar avatar Marcin Fester

Trener w Marcin Fester Consulting oraz Trener w Nowodworski Estates, specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności miękkich. Prezes Zarządu MFC Group Sp. z o.o. Więcej informacji w zakładce Trener.
50,00zł