9 students


Szkolenie to jest częścią Kursu na pośrednika nieruchomości. Dotyczy ono podstawowych informacji na temat obowiązujących podatków przy obrocie nieruchomościami. Dzięki niemu będziesz mógł poinformować klientów o wysokości podatków i opłat, które poniosą w związku z nabyciem lub zbyciem praw do nieruchomości. Pamiętaj jednak, że nie jesteś doradcą podatkowym i to szkolenie dotyczy jedynie absolutnych podstaw. Dowiesz się także jakie dokumenty należy dostarczyć do notariusza przy obrocie nieruchomościami nabytymi w drodze spadku, darowizny czy zasiedzenia. Tego typu sytuacje zdarzają się bardzo często w pracy pośrednika i dlatego musisz wiedzieć jak doradzić klientom, aby zaoszczędzić ich czas.


ZAKRES SZKOLENIA

Z tego kursu dowiesz się czym są: podatek PCC, VAT, podatek dochodowy oraz co jest przedmiotem opodatkowania, podstawą opodatkowania, jakie są ich stawki, na jakiej podstawie następuje zwolnienie z opłat i kiedy i kto musi je zapłacić. Szkolenie to porusza również kwestie podatku od spadków i darowizn: czego on dotyczy, kto jest zwolniony z opłat, jakie są stawki podatku – zależne od grupy podatkowej, kiedy należy wnieść opłatę i jak skorzystać z ulg podatkowych. Na koniec natomiast, dowiesz się czym jest podatek od nieruchomości, kto jest jego podmiotem i jaka jest podstawa opodatkowania oraz zapoznasz się z opłatą za wyłączenie z produkcji rolnej, rentą planistyczną, odszkodowaniem i opłatą adiacencką.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu tego szkolenia kursant potrafi:

 • scharakteryzować podatki w kwestiach dotyczących obrotu nieruchomościami:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek dochodowy,
 • opisać ulgę mieszkaniową,
 • scharakteryzować podatek od spadków i darowizn dotyczący obrotu nieruchomościami,
 • scharakteryzować podatek od nieruchomości,
 • opisać opłaty związane z nieruchomościami:
  • opłata za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej,
  • renta planistyczna,
  • odszkodowanie,
  • opłata adiacencka.

Nauczyciel

Admin bar avatar Marcin Fester

Trener w Marcin Fester Consulting oraz Trener w Nowodworski Estates, specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności miękkich. Prezes Zarządu MFC Group Sp. z o.o. Więcej informacji w zakładce Trener.
100,00zł