8 students

Szkolenie to jest częścią Kursu na pośrednika nieruchomości. Dziedziczenie to jedna z bardzo częstych form nabycia. Związane jest to nie tylko przeniesieniem praw do nieruchomości lecz także określonych zobowiązań. Pośrednik powinien mieć informacje na temat tego procesu i móc udzielić swojemu klientowi informacji kiedy można odziedziczyć długi po spadkodawcy i jak się przed tym uchronić.


ZAKRES SZKOLENIA

Z tego kursu dowiesz się jak przebiega postępowanie spadkowe, na jakiej zasadzie następuje dział spadku i wyłączenie dziedziczenia. Poznasz również kolejność i warunki dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Otrzymasz informacje jak poprawnie sporządzić testament i co w świetle prawa może (i powinien) zawierać. Dowiesz się również czym dokładnie jest zachowek i w jakim czasie można się o niego ubiegać. Zapoznasz się również z możliwościami przyjęcia i odrzucenia spadku – jak to zrobić, w jakim czasie. W szkoleniu jest również poruszona kwestia dziedziczenia długów, zapisów: zwykłego, windykacyjnego i polecenia oraz dziedziczenia transgranicznego. Dowiesz się również czym jest umowa zrzeczenia się dziedziczenia oraz zbycia udziału spadkowego.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu tego szkolenia kursant potrafi:

 • opisać postępowanie spadkowe (rodzaje, wymagane dokumenty, wyłączenie dziedziczenia),
 • scharakteryzować dziedziczenie ustawowe,
 • scharakteryzować dziedziczenie testamentowe:
  • sporządzanie i odwołanie testamentu,
  • rodzaje i zawartość testamentu,
  • prawo do zachowku,
 • wymienić i opisać formy przyjęcia spadku,
 • opisać proces dziedziczenia długów,
 • opisać proces dziedziczenia przez cudzoziemca nieruchomości położonych w Polsce,
 • opisać proces działu spadku,
 • scharakteryzować umowy dotyczące spadku:
  • umowa o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • umowa zbycia spadku.

Nauczyciel

Admin bar avatar Marcin Fester

Trener w Marcin Fester Consulting oraz Trener w Nowodworski Estates, specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności miękkich. Prezes Zarządu MFC Group Sp. z o.o. Więcej informacji w zakładce Trener.
50,00zł