Podstawowe techniki sprzedaży

Poziom:
PODSTAWOWY

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

WPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY

 • Pojęcie sprzedaży
 • Przedmiot sprzedaży
 • Kwadrat sprzedażowy

PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY

 • Nastawienie sprzedawcy
 • Cele sprzedażowe
 • Proces zakupowy klienta
 • Motywacja sprzedawcy

I. BUDOWA RELACJI

 • Pierwsze wrażenie
 • Autoprezentacja
 • Budowa autorytetu sprzedawcy
 • Mowa werbalna i niewerbalna
 • Błędy wizerunkowe

Zaawansowane techniki sprzedaży

Poziom:
ZAAWANSOWANY

WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

WPROWADZENIE DO SPRZEDAŻY

 • Pojęcie sprzedaży
 • Przedmiot sprzedaży
 • Kwadrat sprzedażowy

PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY

 • Nastawienie sprzedawcy
 • Cele sprzedażowe
 • Proces zakupowy klienta
 • Motywacja sprzedawcy

I. BUDOWA RELACJI

 • Pierwsze wrażenie
 • Techniki zmiany pierwszego wrażenia
 • Autoprezentacja
 • Budowa autorytetu sprzedawcy
 • Kategorie społeczne
 • Archetypy
 • Mowa werbalna i niewerbalna
 • Technika niepowtarzalności
 • Techniki wzbudzania ciekawości klienta
 • Jak być lubianym przez klienta?
 • Raport niewerbalny + leading
 • Raport werbalny
 • Techniki budowania zaufania
 • Future pace
 • Backtrack pace
 • Błędy wizerunkowe

II. ANALIZA POTRZEB KLIENTA

 • Poziomy potrzeb klienta
 • Podstawowe techniki aktywnego słuchania
 • Zadawanie pytań

II. ANALIZA POTRZEB KLIENTA

 • Poziomy potrzeb klienta
 • Podstawowe techniki aktywnego słuchania
 • Zaawansowane techniki aktywnego słuchania
 • Zadawanie pytań
 • Badanie potrzeb w zależności od cech demograficznych i psychograficznych
 • Potrzeby określonych grup docelowych
 • Kalibracja werbalna
 • Wpływ emocji na proces sprzedażowy
 • Techniki wywoływania emocji
 • Tworzenie potrzeby u klienta – wątpliwości

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 • Przygotowanie oferty dla klienta
 • Język korzyści
 • Model AIDA

III. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 • Przygotowanie oferty dla klienta
 • Technika wielopoziomowego definiowana produktu
 • Język korzyści
 • Model AIDA
 • Model FAB
 • Wykorzystanie elementów wizualnych
 • Wykorzystanie elementów multimedialnych

IV. PREZENTACJA OFERTY – TECHNIKI SPRZEDAŻY

 • Typologia klientów
 • Sekwencja SELL
 • Język korzyści
 • Podstawowe pytania sprzedażowe
 • Wybrane gry psychologiczne
 • Reguły wpływu społecznego
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami

V. PREZENTACJA OFERTY – TECHNIKI SPRZEDAŻY

 • Typologia klientów
 • Sekwencja SELL
 • Język korzyści
 • Język wyobrażeń
 • Podstawowe pytania sprzedażowe
 • Zaawansowane pytania sprzedażowe
 • Gry psychologiczne
 • Reguły wpływu społecznego
 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami
 • Techniki perswazyjne

V. FINALIZOWANIE TRANSAKCJI

 • Sygnały zainteresowania zakupem
 • Podstawowe techniki finalizowania transakcji
 • Przeszkody w finalizowaniu transakcji
 • Cross-sale

V. FINALIZOWANIE TRANSAKCJI

 • Sygnały zainteresowania zakupem
 • Podstawowe techniki finalizowania transakcji
 • Zaawansowane techniki finalizowania transakcji
 • Utwierdzanie w decyzji
 • Przeszkody w finalizowaniu transakcji
 • Cross-sale

SYTUACJE KRYZYSOWE W SPRZEDAŻY

 • Radzenie sobie z trudnymi klientami
 • Sytuacje kryzysowe w sprzedaży
 • Postępowanie w przypadku błędów

SYTUACJE KRYZYSOWE W SPRZEDAŻY

 • Radzenie sobie z trudnymi klientami
 • Sytuacje kryzysowe w sprzedaży
 • Postępowanie w przypadku błędów

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

 • Budowanie lojalności klientów
 • Budowanie długotrwałych relacji biznesowych
 • Budowanie wizerunku profesjonalnego sprzedawcy

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

PODSUMOWANIE SZKOLENIA