Kto może zostać pośrednikiem?

Kto może właściwie świadczyć usługi pośrednictwa, czy licencja pośrednika jest nieobowiązkowa? Bardzo często ludzie pragnący rozpocząć pracę w tym zawodzie zastanawiają się nad tym. Za chwilę dowiesz się wszystkiego o nieobowiązkowej licencji pośrednika.

Nieobowiązkowa licencja pośrednika

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma już obowiązku posiadania państwowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami. Deregulacja nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (dalej zwana Ustawą deregulacyjną).

Ustawa deregulacyjna wyłączyła pewne zapisy w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przed 2014 każdy pośrednik musiał posiadać licencję zawodową. Pod jego nadzorem mogły także działać osoby, które często pełniły role pomocnicze. I tak popularnym rozwiązaniem było posiadanie w biurze 1-2 licencjonowanych pośredników, a do nich przyporządkowane było kilka osób, które szukały klientów sprzedających i kupujących. To one odpowiadały za większość pracy i jednocześnie spełniony był wymóg ustawowy o licencji.

Na mocy ustawy deregulacyjnej zniknęły także z ustawy o gospodarce nieruchomościami zapisy dotyczące podstawowych wymogów, jakie musi spełniać osoba, które pragnie zostać pośrednikiem. I tak nie musi mieć już ona średniego wykształcenia, odbyć praktyk zawodowych czy też zniknął wymóg bycia niekaranym za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, itd.

Wymogi jakie musi spełnić pośrednik

Nieobowiązkowa licencja pośrednika nie oznacza jednak, że każdy może nim zostać. Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi nam, że pośrednikiem może być wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Może on oczywiście zatrudniać pracowników, którzy wykonują usługę pośrednictwa lecz teraz pieczę nad nimi trzyma właściciel firmy.

Kolejnym wymogiem jest posiadanie aktualnego ubezpiczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jest to zabezpieczenie dla klientów, którzy mogą domagać się odszkodowania za niepoprawnie wykonaną pracę agenta. Ubezpieczeniu podlegają także pracownicy przedsiębiorcy, którzy działają pod jego nadzorem.

Pośrednik jest zobowiązany do przekazania kopii polisy OC jako załącznika do umowy pośrednictwa, a także informować klientów o wszelkich zmianach w niej w formie przesłania im nowego dokumentu. Jeśli nie dopełni swych obowiązków to klient ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeśli pośrednik nie dostarczy kopii polisty w ciągu 7 dni mimo otrzymanego wezwania.

Co trzeba zrobić by zostać pośrednikiem?

Przede wszystkim pamiętajmy, że nawet jeżeli licencja pośrednika jest nieobowiązkowa, nie oznacza to, że możemy nim zostać od tak. Musimy zadbać o spełnienie wymogów, które wymieniliśmy, ale także o swoją wiedzę.

Zawód pośrednika nieruchomości to praca, która wymaga nie lada przygotowania. Sprzedaż czy wynajem mieszkania to nie tylko znalezienie klienta i podpisanie aktu notarialnego. Kryje się pod tym wiele innych powiązanych spraw takich jak sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, samego sprzedającego, a także wiedza na temat przygotowania oferty, marketingu, technik sprzedażowych czy negocjacyjnych.

Zadaniem nieobowiązkowych kursów czy licencji pośrednika jest zdobycie wiedzy, która będzie niezbędna do pracy w tym zawodzie. Będzie to często konieczne minimum, bez którego nie możemy nawet myśleć o spotkaniu z klientami. Kursy powinny zawierać wiedzę zarówno z zakresu prawa regulującego obrót nieruchomościami jak i z zakresu praktycznych umiejętności takich jak przygotowanie opisu, zdjęć, marketing oferty, techniki sprzedażowe, negocjacje. Dzięki temu będzie możliwe świadczenie profesjonalnych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Taki też cel ma kurs, który dla Ciebie przygotowaliśmy. Zawiera on wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia kariery pośrednika nieruchomości. Jeśli chcesz przygotować się do pracy, zapoznaj się z ze szczegółami tutaj.

Umożliwimy Ci zostanie pośrednikiem!

Już wiesz, że licencja państwowa nie jest wymagana i pewnie zrozumiałeś, że nie nie oznacza to, że każdy może nim zostać. Umożliwimy Ci jednak zdobycie wiedzy wymaganej na tym stanowisku, dzięki czemu będziesz mógł rozpocząć pracę i świadczyć profesjonalne usługi.

[optin-cat id=2873]

Podziel się artykułem z innymi

Jeśli spodobał Ci się artykuł to udostępnij go:

[apss_share]

Masz pytania? Napisz je w komentarzu poniżej!

Dodaj komentarz